Pałac Wiechlice
+48 683 768 610
Pałac Wiechlice

PL EN DE
scroll

Historia

W roku 1786 majątek został kupiony przez G. S. Neumann’a,
który zbudował obecny kompleks pałacowy na miejscu starszego.

Od 1795 roku klasycystyczny dwór reprezentuje typ charakterystyczny dla architektury rezydencjalnej tego czasu na Śląsku.


Historia Wsi Wiechlice

Pierwsza wzmianka związana z wsią Wiechlice pochodzi z roku 1263 i związana jest z odpustem udzielonym z racji fundowania ołtarza mariackiego w szprotawskim kościele. Inna natomiast z 1538r. wymienia właściciela Wiechlic - Krzysztofa von Kittliza - jako właściciela dóbr rycerskich.

Kolejny właściciel Wiechlic to od XVII wieku Jerzy von Haugwitz. Wiechlice pozostały w rękach czterech kolejnych pokoleń tego rodu do początku XVIII wieku. W 1718 roku majątek odsprzedany został za 70.000 talarów Baltazarowi von Stosch a następnie przekazany jego synowi Aleksandrowi von Stosch. Majętność następnie trafiła do rąk von Studnitzów a później do Beaty von Niebelschutz i potem do jej córki Vitzthum von Eckstadt. Ci ostatni właściciele sprzedali Wiechlice dzierżawcy majątku - Jerzemu Zygmuntowi Neumanowi.Historia Pałacu Wiechlice.

W roku 1786 majątek Wiechlic został wykupiony przez Jerzego Zygmunta Neumena, który był inicjatorem budowy obecnego kompleksu pałacowego.

Fundator nie legitymował się pochodzeniem szlacheckim. Syn wiechlickiego chłopa dzięki pracowitości i niewątpliwie dużemu zmysłowi do interesów, administrując liczne dobra, m.in. majątek Wiechlice doszedł fortuny umożliwiającej mu kupno Wiechlic w 1786r., a w latach następnych jeszcze kilku innych wsi. 

Czas budowy pałacu określają dwie daty. Pierwsza to rok 1790, druga zaś to 1798. Jerzy Zygmunt nabył Wiechlice 10 lat przed śmiercią, która miała miejsce w 1796 roku. Podjęte przez niego prace budowlane w Wiechlicach obejmujące nie tylko dwór ale także cały kompleks zabudowań gospodarczych, nie pozwoliły mu całkowicie ukończyć rozpoczętych prac. Dlatego m.in. w jego testamencie znajdują się postanowienia dotyczące budowy wiechlickiego dworu. Krystian Willhelm kontynuował prace rozpoczęte przez swojego ojca wznosząc większość budynków gospodarczych. Prace przy zabudowaniach gospodarczych prowadził dalej kolejny właściciel Wiechlic - wnuk Jerzego Zygmunta i to za jego czasów całe założenie otrzymało ostateczny kształt. Przebudowa pałacu nastąpiła w III ćw. XIX wieku.

Pomieszczenia wnętrz są wzbogacone sztukatorskim wystrojem klasycystycznym. W założonym wraz z budową pałacu niewielkim parku jest wiele gatunków drzew i krzewów, dominują dąb, lipa i akacja. Na skraju parku stoi dom ogrodnika, zbudowany w 1855 roku według projektu Thomasa. Budynki folwarczne pochodzą z końca XVIII i początku XIX wieku. Około 1890 roku, do elewacji ogrodowej dobudowany został ryzalit z reprezentacyjną klatką schodową, a do fasady portyk. Obiekt jest murowany, założony na planie prostokąta (15x30m), z czworobocznym ryzalitem od strony zachodniej, piętrowy, nakryty dachem mansardowym z naczółkami.


W 2007 roku nowy właściciel – Zbigniew Czmuda kupił obiekt i postanowił go odbudować, wkładając weń całe serce i ogrom pracy, aby wiernie odtworzyć jego dawne piękno według starej niemieckiej sztuki budowlanej opartej na naturalnych składnikach mineralnych.
W odremontowanych budynkach Pałacu i oficyny znajdują się tynki wapienne, ściany pokryte są farbami wapiennymi,
okna i drzwi zostały pomalowane farbami ekologicznymi, a drewniane podłogi to naturalne oleje i woski.


Pałac Wiechlice został stworzony z myślą, aby zapewnić swoim Gościom niekończące się zadowolenie.

Poniżej prezentujemy wygląd Pałacu Wiechlice przed rewitalizacją i obecny wygląd naszego zamku.